lunes, 16 de abril de 2012

Selección de 755 pts!


De estas dos listas cuál elegirías? Escudo o Saturación?

Lista 1 - Escudo!

Chaos Lord (100)
Twin-linked bolter - Meltaboms

Chaos Dreadnoughth (105)
Add CCW - Heavy Flamer

CSM (120)
x5 CSM - Melta - Rhino

CSM (120)
x5 CSM - Melta - Rhino

Havocs (155)
x5 HCSM - 4 Missile Launcher

Havocs (155)
x5 HCSM - 4 Autocannon


Lista 2 - Saturación!Chaos Lord (90)


CSM (110)
x5 CSM - Rhino


CSM (110)
x5 CSM - Rhino


Havocs (135)
x5 HCSM - 3 Missile Launcher


Havocs (155)
x5 HCSM - 4 Autocannon


Havocs (155)
x5 HCSM - 4 Autocannon

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...